Posts Tagged: "chiến dịch truyền thông quảng cáo"

Quảng cáo Việt Nam thua xa của Thái Lan tại sao?

- - 0 Comments

Phát triển mạnh trong vài năm trở lại đây nhưng theo chuyên gia, công nghiệp quảng cáo Việt Nam vẫn còn 4 điểm chưa “chất” bằng Thái Lan. Nhân lực chất lượng, kinh tế phát triển, công nghệ thuận lợi đang giúp ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam ngày...