Author: Admin

Những điều người dùng cần biết về mạng 4G

- - 0 Comments

 Nhà mạng đầu tiên đã “nổ phát súng” mạng 4G, hai nhà mạng lớn còn lại cũng sẽ chính thức triển khai dịch vụ này trong thời gian tới, vậy còn điều gì người dùng cần biết về 4G? Mạng 4G là gì? Cái tên “4G” thực ra là tên...

Hãng hàng không Vietnam Airlines trên đường băng mới

- - 0 Comments

Nếu nói các hãng hàng không tư nhân đã có những thay đổi đáng kể nhằm chia lại bầu trời, thì Vietnam Airlines trong thời gian qua cũng không chậm chân. Sau câu chuyện của Air Asia, thêm một nhà đầu tư nữa muốn tham gia thị trường hàng không...